اخبار، مقالات و فیلم های آموزشی

حوزه های وب ، فناوری اطلاعات و نرم افزار

 

 


تنظیمات وبسایت در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

تنظیمات وبسایت در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:45

در این ویدیو درخصوص منوی تنظیمات وبسایت در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایرا...

امنیت در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

امنیت در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:43

در این ویدیو درخصوص منوی امنیت در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم. و...

سئو در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

سئو در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:39

در این ویدیو درخصوص منوی سئو در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم. وبس...

افزونه ها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

افزونه ها در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:36

در این ویدیو درخصوص منوی افزونه ها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هست...

تنظیمات سرور در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

تنظیمات سرور در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:32

در این ویدیو درخصوص منوی تنظیمات سرور در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران ...

مدیریت پیکربندی، پایگاه داده و استایل سفارشی در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

مدیریت پیکربندی، پایگاه داده و استایل سفارشی در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:30

در این ویدیو درخصوص منوهای مدیریت پیکربندی، پایگاه داده و استایل سفارشی در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های م...

کنسول دسترسی سریع در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

کنسول دسترسی سریع در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:24

در این ویدیو درخصوص کنسول دسترسی سریع در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران ...

مرور کوتاهی بر منوی تنظیمات در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

مرور کوتاهی بر منوی تنظیمات در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:17

در این ویدیو درخصوص منوی تنظیمات در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم....

مدیریت لاگها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

مدیریت لاگها در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:15

در این ویدیو درخصوص مدیریت لاگها یا وقایع و رویدادها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ...

منوی سایتها و گروه سایتها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

منوی سایتها و گروه سایتها در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:04

در این ویدیو درخصوص منوی سایتها و گروه سایتها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان د...

معرفی منوی پوسته ها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

معرفی منوی پوسته ها در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 20:02

در این ویدیو درخصوص معرفی منوی پوسته ها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایرا...

مدیریت فایلها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

مدیریت فایلها در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 19:59

در این ویدیو درخصوص مدیریت فایلها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم...

مدیریت کاربران در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

مدیریت کاربران در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 19:53

در این ویدیو درخصوص مدیریت کاربران در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هست...

نقش های امنیتی در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

نقش های امنیتی در دات نت نیوک یا دی ان ان

دوشنبه، 29 فروردین 1401 - 19:43

در این ویدیو درخصوص نقش های امنیتی در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هست...

ویرایش محتوا در ماژول اچ تی ام ال یا HTML در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

ویرایش محتوا در ماژول اچ تی ام ال یا HTML در دات نت نیوک یا دی ان ان

پنجشنبه، 12 اسفند 1400 - 14:39

در این ویدیو درخصوص ویرایش محتوا در ماژول اچ تی ام ال یا HTML در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب...

منوی تنظیمات ماژولها در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

منوی تنظیمات ماژولها در دات نت نیوک یا دی ان ان

پنجشنبه، 12 اسفند 1400 - 14:35

در این ویدیو درخصوص منوی تنظیمات ماژولها در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایر...

نحوه اضافه کردن ماژول در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

نحوه اضافه کردن ماژول در دات نت نیوک یا دی ان ان

جمعه، 06 اسفند 1400 - 18:55

در این ویدیو درخصوص نحوه اضافه کردن ماژول به صفحات در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان...

سطل بازیابی در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

سطل بازیابی در دات نت نیوک یا دی ان ان

چهارشنبه، 04 اسفند 1400 - 01:44

در این ویدیو درخصوص سطل بازیابی در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم. ...

تعیین سطوح دسترسی در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

تعیین سطوح دسترسی در دات نت نیوک یا دی ان ان

چهارشنبه، 04 اسفند 1400 - 01:36

در این ویدیو درخصوص تعیین سطوح دسترسی در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیحاتی ارائه خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران ...

انواع صفحات در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

انواع صفحات در دات نت نیوک یا دی ان ان

چهارشنبه، 04 اسفند 1400 - 01:24

در این ویدیو قصد آنرا دارم توضیحاتی در خصوص ماهیت و انواع صفحات در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN ارائه دهم. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان د...

ساختار درختی در مدیریت صفحات دات نت نیوک یا دی ان ان
 

ساختار درختی در مدیریت صفحات دات نت نیوک یا دی ان ان

چهارشنبه، 04 اسفند 1400 - 01:18

در این جلسه قصد اون رو دارم در خصوص ساختار درختی در مدیریت صفحات در دات نیوک یا دی ان ان DNN توضیحاتی ارائه کنم. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ...

ایجاد صفحه در دات نت نیوک یا دی ان ان
 

ایجاد صفحه در دات نت نیوک یا دی ان ان

چهارشنبه، 04 اسفند 1400 - 01:05

در این ویدیو نحوه مدیریت و ایجاد صفحه در دات نت نیوک یا دی ان ان DNN را توضیح خواهم داد. من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دی ان ان در ایران هستم. وب...

آموزش نحوه ارتقاء نسخه دات نت نیوک
 

آموزش نحوه ارتقاء نسخه دات نت نیوک

شنبه، 30 بهمن 1400 - 14:00

در این ویدیو به بررسی و آموزش نحوه ارتقاء نسخه نصب دات نت نیوک یا دی ان ان DNN بر روی کنترل پنل پلسک خواهیم پرداخت . من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس...

آموزش نصب دات نت نیوک بر روی پلسک
 

آموزش نصب دات نت نیوک بر روی پلسک

شنبه، 30 بهمن 1400 - 13:02

در این ویدیو به بررسی و آموزش نصب دات نت نیوک یا دی ان ان DNN بر روی کنترل پنل پلسک خواهیم پرداخت . من محسن امیری فخر طراح و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب مدرس دات نت نیوک در ا...

طراحی فروشگاه اینترنتی با دات نت نیوک
 

طراحی فروشگاه اینترنتی با دات نت نیوک

جمعه، 14 آبان 1400 - 00:11

سلام دوستان این یک دوره آموزشی براساس سیستم مدیریت محتوای دات نیوک است. لینک این دوره آموزشی در پایان این دوره شما قادر خواهید بود فروشگاه اینترنتی خود را به صورت حرفه ایی و...

دوره آموزشی طراحی وب سایت بدون کدنویسی - آموزش تخصصی دات نت نیوک
 

دوره آموزشی طراحی وب سایت بدون کدنویسی - آموزش تخصصی دات نت نیوک

ﺳﻪشنبه، 26 اسفند 1399 - 18:21

سلام دوستان دوره طراحی حرفه ایی وبسایت بدون نیاز به دانش برنامه نویسی بر پایه سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک در 27 جلسه آموزشی می باشد. شما در پایان این دوره قادر خواهید بود ع...

جلسه پانزدهم دوره طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل چهارم - سئو و دیجیتال مارکتینگ
 

جلسه پانزدهم دوره طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل چهارم - سئو و دیجیتال مارکتینگ

چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 17:07

سلام به دوستان عزیز .. این جلسه مرتبط با فصل چهارم (سئو و دیجیتال مارکتینگ) دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد هستش. در این جلسه به آموزش و معرفی سئو خواهم پرداخت که در حقیقت ا...

جلسه چهاردهم دوره طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل چهارم - سئو و دیجیتال مارکتینگ
 

جلسه چهاردهم دوره طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل چهارم - سئو و دیجیتال مارکتینگ

چهارشنبه، 24 دی 1399 - 13:57

سلام به دوستان عزیز .. این جلسه مرتبط با فصل چهارم (سئو و دیجیتال مارکتینگ) دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد هستش. در این جلسه به آموزش و معرفی روش های دیجیتال مارکتینگ یا با...

سئو چیست
 

سئو چیست

یکشنبه، 21 دی 1399 - 20:54

سئو یا همان بهینه سازی سایت هنر استفاده از الگوریتم های موتورهای جستجو به منظور نمایش سایت در صدر نتایج است. این کوتاه ترین تعریفی بود که می توان از این علم ارائه داد. هر کس که...

معرفی روشهای دیجیتال مارکتینگ
 

معرفی روشهای دیجیتال مارکتینگ

یکشنبه، 21 دی 1399 - 20:25

آشنایی با روش های دیجیتال مارکتینگ منجر به: شناخت بیشتر کسب و کار از رسانه هایی دارد که با فعالیت در آن قادر است با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را برای خود به ارمغان بیاورد. ...

فضای تاریک دنیای وب
 

فضای تاریک دنیای وب

یکشنبه، 21 دی 1399 - 19:46

چرایی این مورد که چرا اساسا باید همچین نوشته ایی ازخود به عنوان متخصص فضای مجازی ارائه دهم و در واقعچه نقصانی در این سیستم بسیار پیچیده که مشابه یک ابر سیاه و تاریک میتواند همه...

فضای مجازی و فرصتی بی انتها
 

فضای مجازی و فرصتی بی انتها

یکشنبه، 21 دی 1399 - 19:36

ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻓﻌﺎت واژه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرﮔﯽ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ؟ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠ...

تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار
 

تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار

یکشنبه، 21 دی 1399 - 15:45

تعریف ایده : ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم که بر پایه علم، آگاهی عمومی، مبانی فلسفی وپیشفرضهای عرفی باشد، تعبیر می کنند. علاوه بر این، در تعاریف، ایده ها را ...

جلسه سیزدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل سوم - مدیریت آسان محتوای وبسایت در DNN
 

جلسه سیزدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - فصل سوم - مدیریت آسان محتوای وبسایت در DNN

دوشنبه، 08 دی 1399 - 23:21

سلام به دوستان عزیز .. این جلسه مرتبط با فصل سوم (مدیریت آسان محتوای وبسایت در DNN) دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد هستش. در این جلسه به آموزش مدیریت محتوا با کار بر روی ماژ...

جلسه دوازدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - معرفی منوی تنظیمات دات نت نیوک - فصل دوم طراحی آسان وبسایت
 

جلسه دوازدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - معرفی منوی تنظیمات دات نت نیوک - فصل دوم طراحی آسان وبسایت

یکشنبه، 07 دی 1399 - 13:51

این جلسه ، جلسه آخر فصل دوم (طراحی آسان وبسایت) از دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد هستش. در این جلسه به آموزش منوهای سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک خواهم پرداخت. من محسن ام...

جلسه یازدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد-معرفی ماهیت ماژول در دات نت نیوک
 

جلسه یازدهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد-معرفی ماهیت ماژول در دات نت نیوک

جمعه، 05 دی 1399 - 23:04

در این جلسه به معرفی ماهیت ماژول ها در سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک یا DNN خواهم پرداخت. چنانچه تمایل به دیدن فیلم های بیشتر از این دوره و یا برقراری ارتباط و پرسیدن سوالات ...

جلسه دهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد-معرفی منوی مدیریت صفحات دات نت نیوک
 

جلسه دهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد-معرفی منوی مدیریت صفحات دات نت نیوک

جمعه، 05 دی 1399 - 23:01

در این جلسه به معرفی منوی مدیریت صفحات سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک یا DNN می پردازیم. چنانچه تمایل به دیدن فیلم های بیشتر از این دوره و یا برقراری ارتباط و پرسیدن سوالات خو...

جلسه نهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - معرفی ساختار دات نت نیوک
 

جلسه نهم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تا صد - معرفی ساختار دات نت نیوک

جمعه، 05 دی 1399 - 22:58

جلسه نهم دوره طراحی وبسایت از صفر تا صد - فصل دوم طراحی آسان وبسایت - معرفی ساختار دات نت نیوک - آموزش نحوه عملکرد سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک یا DNN :

جلسه هشتم دوره آموزشی طراحی وبسایت - آموزش نصب و نحوه راه اندازی دات نت نیوک
 

جلسه هشتم دوره آموزشی طراحی وبسایت - آموزش نصب و نحوه راه اندازی دات نت نیوک

جمعه، 05 دی 1399 - 22:54

در این جلسه به معرفی سیستم مدیریت محتوای دات نت نیوک پرداخته و در ادامه این جلسه آموزش نصب و راه اندازی آن بر روی لوکال هاست خواهم پرداخت - جهت دانلود فایل ارائه این جلسه از بخ...

جلسه هفتم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد ( سیستم مدیریت محتوا چیست ؟)
 

جلسه هفتم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد ( سیستم مدیریت محتوا چیست ؟)

جمعه، 05 دی 1399 - 22:51

من محسن امیری فخر در این جلسه به تعریف CMS یا سیستم مدیریت محتوا خواهم پرداخت و انواع آنرا تشریح نموده همچنین مقایسه ایی انجام میدهم در بین انواع سیستم های مدیریت محتوا این موض...

جلسه ششم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (هاست چیست ؟)
 

جلسه ششم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (هاست چیست ؟)

جمعه، 05 دی 1399 - 22:45

من محسن امیری فخر در این جلسه به تعریف هاست و انواع آن خواهم پرداخت و اینکه چگونه و کجا میتوانیم هاست مناسب رو تهیه کنیم همچنین نحوه انتخاب هاست مناسب برای نرم افزار وبسایت رو ...

جلسه پنجم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (دامنه چیست ؟)
 

جلسه پنجم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (دامنه چیست ؟)

جمعه، 05 دی 1399 - 22:42

من محسن امیری فخر در این جلسه به تعریف دامنه و اجزای آن خواهم پرداخت و اینکه چگونه و کجا میتوانیم دامنه مناسب رو تهیه کنیم همچنین نحوه انتخاب نام دامنه مناسب رو هم کامل توضیح م...

جلسه چهارم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (پیشگفتار فصل دوم)
 

جلسه چهارم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد (پیشگفتار فصل دوم)

جمعه، 05 دی 1399 - 22:30

من محسن امیری فخر در این جلسه پیشگفتاری خواهم داشت از فصل دوم (طراحی آسان وبسایت) امیدوارم با دیدن ویدیوهای آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد کمک شایانی کرده باشم به رشد و توسعه...

جلسه سوم دوره آموزشی - ادامه فصل اول با موضوع فضای مجازی و فرصتی بی انتها - طراحی وبسایت از صفر تا صد
 

جلسه سوم دوره آموزشی - ادامه فصل اول با موضوع فضای مجازی و فرصتی بی انتها - طراحی وبسایت از صفر تا صد

جمعه، 05 دی 1399 - 21:45

در این قسمت شما شاهد جلسه سوم دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد می باشید. در انتهای این جلسه فصل اول با موضوع فضای مجازی و فرصتی بی انتها به اتمام خواهد رسید.جهت دانلود فای...

جلسه دوم دوره آموزشی ادامه بررسی فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها - طراحی وبسایت از صفر تا صد
 

جلسه دوم دوره آموزشی ادامه بررسی فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها - طراحی وبسایت از صفر تا صد

جمعه، 05 دی 1399 - 21:40

در این جلسه به ادامه بررسی فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها می پردازم - از بخش فایلهای پیوست فایل ارائه این جلسه را دانلود نمائید .. من را در www.Mohsen...

فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها -  طراحی وبسایت از صفر تا صد
 

فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها - طراحی وبسایت از صفر تا صد

جمعه، 05 دی 1399 - 21:37

در این جلسه به بررسی فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها می پردازم .. امیدوارم باتوجه ضعف در ارائه در جلسات بعدی ارائه بهتری داشته باشم - جهت دانلود فایل ا...

جلسه مقدماتی دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد
 

جلسه مقدماتی دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد

جمعه، 05 دی 1399 - 21:32

در این جلسه پیش نمایشی خواهیم داشت از آنچه قراراست در این دوره فرابگیریم و همچنین مختصری مدرس این دوره (محسن امیری فخر) رو خدمتتون معرفی می کنم . من را در www.MohsenAmiri.ir دن...

تریلر دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد توسط مهندس محسن امیری فخر
 

تریلر دوره آموزشی طراحی وبسایت از صفر تا صد توسط مهندس محسن امیری فخر

جمعه، 05 دی 1399 - 21:21

به زودی در وبسایت www.mohsenamiri.ir به صورت کاملا رایگان برای تمام کسانیکه میخواهند آموزش طراحی وبسایت ببینند قرار می دهم. این دوره کاملا رایگان بوده و بعد از تکمیل این دوره ق...

راه اندازی وبسایت جدید مهندس محسن امیری فخر
 

راه اندازی وبسایت جدید مهندس محسن امیری فخر

جمعه، 05 دی 1399 - 21:14

سلام و عرض ادب خدمت مراجعه کنندگان محترم به وبسایت من از این تاریخ به بعد اینجانب با راه اندازی وبسایت جدیدی اقدام به ارائه مطالب در حوزه فعالیت های انجام شده و مقالات آموزش...

logo

وبسایت شخصی مهندس محسن امیری فخر ، کارشناس و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب ، فضای مجازی و سئو

09126758683

Mail@mohsenamiri.ir

                                                                      

از طریق روش های متنوع، از شبکه های اجتماعی گرفته تا شماره های تماس و پست الکترونیک میتوانید با من در ارتباط باشید، نظرات و انتقادات شما را پذیرا هستم.


دی ان ان